Q&A

Kursy skierowane są do osób które ukończyły 14 lat, są uczniami szkół muzycznych II stopnia lub studentami uczelni wyższych pragnących doskonalić swoje umiejętności nauki gry na skrzypcach i wiolonczeli. Jednak… jeśli masz mniej niż 14 lat, ale wiesz że udział w YAM Online to dla Ciebie niezwykła szansa rozwoju, przekonaj nas że warto zmienić powyższą zasadę [opisz/opowiedz nam w nagraniu wideo].

Wypełnij Kartę zgłoszeniową [dostępna po kliknięciu APLIKUJ na www.yamasterclass.com], pamiętaj by dołączyć do niej link z Twoim nagraniem [gra na instrumencie] oraz napisz do nas lub nagraj wideo–wizytówkę, w której uzasadniasz dlaczego to właśnie Ty powinieneś dostać stypendium YAM Online. Pamiętaj! Pochwal się nam swoimi osiągnięciami muzycznymi, pasjami i tym czym się zajmujesz na co dzień. Szukamy nie tylko znakomitych młodych talentów, ale też muzycznych osobowości!

Na Twoje zgłoszenie tzn. prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszeniową [posiadającą pełne informacje, linki do nagrań] oraz mailowe potwierdzenie o wysłaniu Karty zgłoszeniowej na adres: hi@yamasterclass.com czekamy do 03.08.2020r. godz. 23:59. Zgłoszenia po terminie lub niepełne, nie będą rozpatrywane.

Materiał wideo z nagraniem Twojej gry – repertuaru z epok: klasycyzmu, romantyzmu i muzyki XX wieku, powinno mieć długość minimum 10 minut i nie przekraczać 30 minut. Wideo-wizytówka powinna trwać minimum 1 minutę, ale nie powinna być dłuższa niż 3 minuty. Pamiętaj! Materiał wideo musi być dobrej jakości, tak by można było określić tożsamość kandydata oraz zbieżność warstwy audio i wideo. Wideo powinno być możliwie aktualne tj. możesz je dla nas nagrać, albo przedstawić nagranie z 2019 roku z Twojego występu. Nagrania powinny być przesłane w formie linku do nagrania np. na serwisie youtube, nie w formie pliku poprzez Kartę zgłoszeniową [dostępna po kliknięciu APLIKUJ na www.yamasterclass.com].

Lekcje z Nauczycielami odbywają się bezpłatnie tzn. bez kosztów wynagrodzenia dla Nauczyciela, natomiast warunkiem skorzystania z Lekcji jest zakwalifikowanie się na Young Arts Masterclass Online i otrzymanie stypendium, czyli możliwości nauki pod okiem wybitnych pedagogów oraz uczestnictwa w webinarach z naszymi trenerami. Koszty związane zapewnieniem łącza internetowego, czy środków technicznych leżą po stronie Uczestnika Kursów.

Lekcja z Nauczycielem będzie odbywała się za pośrednictwem programy do komunikacji on-line: Zoom Video Communications lub Messenger, czy Skype. Organizator Kursów wskaże osobie zakwalifikowanej na Lekcje terminy i godziny zajęć.

Za pośrednictwem programu do komunikacji Zoom Video Communications.

Nie, osoba zakwalifikowana na Kursy może uzyskać Lekcje wyłącznie z jednym z pedagogów [4 Lekcje, każda po 45 min]. Oprócz tego będzie mogła uczestniczyć w webinarach z trenerami.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, które spełniają kryteria Young Arts Masterclass Online, Organizator wybierze Uczestników. Organizator podejmuje decyzje na podstawie subiektywnej oceny nadesłanego zgłoszenia i nie jest zobowiązany do uzasadniania swojej decyzji, także dotyczącej przypisania Uczestnika do Nauczyciela YAM online. Decyzja jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

W ramach udziału w Young Arts Masterclass Online każdy Uczestnik ma zagwarantowane 4 lekcje solowe online (45 minut każda) z przypisanym mu Nauczycielem oraz zajęcia z Trenerami według grafiku ustalonego przez Organizatora.

Wskazanie w Karcie zgłoszeniowej preferowanego Nauczyciela, nie jest jednoznaczne z przypisaniem Cię do Lekcji z nimi. Będziemy je brać pod uwagę, natomiast ostateczny wybór należy do Organizatora.

W przypadku gdy Lekcja zostanie skrócona lub się nie odbędzie z przyczyn leżących po stronie Nauczyciela, wówczas Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin świadczenia Lekcji w całości lub odpowiedniej części niezrealizowanej Lekcji (powyżej 10 minut skrócenia) w przedziale czasowym Kursów.

W przypadku gdy Lekcja zostanie skrócona lub się nie odbędzie z przyczyn nie leżących po stronie ani Nauczyciela, ani Organizatora wówczas Uczestnikowi nie przysługują możliwość odrobienia Lekcji.

W ramach zajęć poprosimy Cię o rejestrację zajęć z Nauczycielem. Materiały posłużą nam do promocji Kursów oraz działań Fundacji Young Arts, natomiast pamiętaj – nie możesz nagrywać całych lekcji na własne potrzeby czy też dystrybuować nagrań do osób trzecich! Wszelkie formy utrwalania Lekcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, w szczególności nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione.

Pisząc do nas na hi@yamasterclass.com, dalsze informacje otrzymasz po zakwalifikowaniu się na Kursy.

KONTAKT

YOUNG ARTS MASTERCLASS
hello@yamasterclass.com
501 788 363
Fundacja Young Arts
Batorego 27/26
38 – 400 Krosno
NIP: 684  264 25 70
REGON: 363762355
KRS: 0000601478
BANK: ING Bank Śląski
74 1050 1562 1000 0090 3085 8493