TOMASZ TOMASZEWSKI

skrzypce / Universität der Künste Berlin / Niemcy
język: PL / ANG / DE

Skrzypek, solista, kameralista, dyrygent. Ukonczył studia w Warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie Prof. Tadeusza Wrońskiego i doc. Stanisława Kawalli, potem w Leningradzie w klasie Borysa Gutnikowa oraz we Freiburgu w klasie Wolfganga Marschnera. Jako członek Kwartetu Polskiego jest laureatem nagród na konkursach w Belgradzie i w Monachium. Od 1982 r. 1 Koncertmistrz Deutsche Oper Berlin. Od 1983 r. wykładowca, a od 2002 r. profesor Universität der Künste w Berlinie. Od 2018 r. także wykładowca w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Prowadzi ożywioną działalność jako solista grając z orkiestrami w kraju i za granica. W swojej długiej karierze był liderem wielu formacji kameralnych m.in: European Piano Trio, Stradivari Sextett Habisreutinger, Orkiestry Kameralnej Kammersolisten der Deutschen Oper Berlin, Polish String Quartet Berlin i in. Tomasz Tomaszewski jest założycielem i Dyrektorem Artystycznym festiwalu Śląskie Lato Muzyczne. Jest też prezydentem Internationale Beethoven Gesellschaft oraz założycielem i Dyrektorem Artystycznym Europejskiego Forum Muzyki Polskiej w Berlinie.

To juror wielu polskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Regularnie prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce, Niemczech, Włoszech, Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Korei, Chinach. Tomasz Tomaszewski jest dwukrotnym zdobywcą nagrody Fryderyk, a w roku 2019 nagrody Niemieckiej Krytyki Fonograficznej za CD Poland Abroad jego Polish String Quartet. Jest także honorowym obywatelem Opola oraz miasta Tortorici we Włoszech. W 1998 r. za wybitne osiągnięcia artystyczne i rozpowszechnianie kultury polskiej za granicą otrzymał z rąk prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi.

Początki wykształcenia muzycznego w PSM w Opolu. Średnią Szkołę Muzyczną w Opolu ukończył z wyróżnieniem w roku 1969 w klasie Danuty Sujaty. Dalej studiował w klasie prof. Tadeusza Wrońskiego i doc. Stanisława Kawalli w Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1974 – 1979 uczestniczył w rozmaitych kursach muzycznych pracując z O. Krysą, B. Drużyninem, W. Marschnerem, J. Fournierem, H. Szeryngiem. W 1979 roku dzięki stypendium Ministerstwa Kultury wyjechał na roczne studia podyplomowe do Leningradu, gdzie studiował w klasie skrzypiec prof. Borysa Gutnikowa oraz klasie kameralnej prof. Tamary Fidler. Od roku 1980 z przerwami do roku 1982 pracował znowu pod kierunkiem prof. Marschnera we Freiburgu.

W 1970 roku, w czasie studiów w Warszawie został członkiem Orkiestry Kameralnej „Con moto ma cantabile”, a potem od 1971 do 1976 był członkiem Orkiestry Kammer Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyrekcja Karola Teutscha. Z orkiestrą tą występował również jako solista w wielu krajach Europy, w USA i w Japonii. Od 1975 r. do 1979 r. był członkiem a potem koncertmistrzem Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka, z którą występował także jako solista. W latach 1974 r. – 1979 r. był drugim skrzypkiem Kwartetu Polskiego, który w 1975 zdobył I nagrodę na Konkursie w Belgradzie oraz III nagrodę na konkursie ARD w Monachium w 1976 r.

Od 1980 roku mieszka w Niemczech.  Od grudnia 1980 do czerwca 1981 był koncertmistrzem Orkiestry w Baden – Baden. W 1981 był członkiem Orkiestry National Theater w Mannheim. Od 1982 do dzisiaj zajmuje stanowisko 1 koncertmistrza Orkiestry Deutsche Oper Berlin. Jest docentem Hochschule der Künste Berlin od 1983, a od 2002 roku z tytułem Profesora.

Jako koncertmistrz DOB, a także gościnnie innych orkiestr, grał pod dyrekcją wielu sławnych dyrygentów takich jak: Barenboim, Sinopoli, Stein, Rattle, Tielemann, Viotti, Frübeck de Burgos, Bertini, Barszaj, Mariner, Hoogwod, Abbado, Gergiev i inni.

Tomasz Tomaszewski prowadzi ożywioną działalność jako solista i kameralista. W ciągu ostatnich 35 lat swojej muzycznej kariery działał w rozmaitych formacjach: jako wieloletni członek, a także jako solista orkiestry kameralnej ” PHILHARMONISCHE STREICHER SOLISTEN”, „ARTE QUARTETT BERLIN”, zespołu „D’AL SOLO AL TUTTI”, „DEBUSSY ENSEMBLE BERLIN”, „STRADIVARI SEXTETT HABISREUTINGER”, „EUROPEAN FINE ARTS TRIO”, jako założyciel i prymariusz POLISH STRING QUARTET, Deutsche Oper Berlin, jako założyciel i kierownik artystyczny „KAMMERSOLISTEN DER DEUTSCHEN OPER BERLIN”, jako założyciel i Steh Geiger „SALON ORCHESTER DER DEUTSCHEN OPER BERLIN”,  jako koncertmistrz i Doradca Artystyczny Orkiestry „BALTIC NEOPOLIS”.

Jako kameralista współpracował z pianistami: Bruno Canino, Fabio Bidinim, François Kilianem, Jerzym Tosikiem – Warszawiakiem, Alicją Paletą – Bugaj, Eleną Nogaevą, Ewą Tomaszewską, Mają Nosowską, Elżbietą Neumann. Tomasz Tomaszewski jest Inicjatorem i Dyrektorem Artystycznym działającego od 2002 roku Festiwalu „ŚLĄSKIE LATO MUZYCZNE”. Jest też prezydentem założonego w 2000 roku w Berlinie INTERNATIONALE BEETHOVEN GESELLSCHAFT oraz założycielem i prezesem zarządu EUROPEJSKIEGO FORUM MUZYKI POLSKIEJ w Berlinie.

Jest też Dyrektorem i przewodniczącym Jury MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MUZYKI KAMERALNEJ IM. LUDWIGA VAN BEETHOVENA, który od 2015 odbywa się co dwa lata w EUROPEJSKIM CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W LUSŁAWICACH. Tomasz Tomaszewski był wielokrotnie zapraszany do jury krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych takich jak: INTERNATIONALE WETTBEWERB FÜR DIE JUGEND in Oldenburg / Niemcy, KONKURS IM. TELEMANNA w Poznaniu, KONKURS IM. RODZINY GROBLICZÓW w Krakowie, SKRZYPCE DLA NALJEPSZYCH w Szczecinie.

Jest dwukrotnym zdobywcą nagrody fonograficznej „FRYDERYK”- w 2001 roku za nagrania triów fortepianowych Chopina i Debussy’ego z EUROPEAN FINE ARTS TRIO”- jako dyrygent i solista za nagrania muzyki Pawła Łukaszewskiego i Mikołaja Góreckiego z BALTIC NEOPOLIS ORCHESTRA. W 1998 r. za wybitne osiągnięcia artystyczne i rozpowszechnianie kultury polskiej za granicą otrzymał z rąk prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi. W tym samym roku otrzymał też od berlińskiego Kultur Senatora tytuł Kammervirtuose.

Tomasz Tomaszewski jest Honorowym Obywatelem miasta Opola i miasta Tortorici na Sycylii.